× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Επικοινωνία
69 46 49 4931


Προτεινόμενα Ακίνητα

Επενδυτικά ακίνητα

Επαγγελματικά ακίνητα

Πιστοποιήσεις - Μέλη

ΣΜΑΣΑΑ ( Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής)
ΕΕΑ ( Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών)
CEPI ( European Association of Real Estate Professions
NAR ( National Association of REALTORS)
ΕΠΠΑ (Ένωση Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδος)
BPOR ( Broker Price Opinion Resource )